Eftersom det sägs att det är viktigt att inte ta varandra för givet har jag idag köpt en present till min man. Det är också viktigt, sägs det, att på olika sätt visa sin uppskattning för den mänska man valt att leva med. Och efter sexton år som gifta (och 18 år tillsammans) så finns det en överhängande risk för just sånt, …

Fortsätt läsa

I efterdyningarna av det som hänt i Frankrike och  Turkiet, tillbringade jag dagen i Replot hamn. Bland mänskor jag alltid känt. Mänskor jag nästan känner. Och mänskor som jag väldigt gärna skulle lära känna. Vi njöt av solen tillsammans. Åt  god mat tillsammans. Tävlade i olika tävlingar tillsammans. Och vandrade omkring bland de gamla båthusen. Tillsammans.  Här behövde jag inte tänka på vad …

Fortsätt läsa