Kära doktor, sexualrådgivare,  jurist, Förtroendevald, Mitt namn är F. Ö. R. Bryllad och jag har en fråga som jag gärna skulle få svar på. Eller egentligen är det flera, men för enkelhetens skull så inleder jag med en och så ser vi vart det för oss. Du förstår, jag kommer inte riktigt underfund med hur det här …

Fortsätt läsa