Och alltmedan Brad försöker se över skadorna efter den personliga storm som passerar genom hans liv, gör vi vårt bästa för att hantera de vindar som blåser på den här sidan av Atlanten. Obehagliga och kalla vindar som låter förstå att ett mänskoliv per automatik inte är lika mycket värt som ett annat mänskoliv. Ett hjärta motsvaras inte av ett …

Fortsätt läsa