Frågetecken

Frågetecken

Stenarna i vattnet bildar ett frågetecken, kan ni se det? En god illustration till min egen förundran över tingens beskaffenhet. Och över hur livet mellan varven kan bli så invecklat, för att inte säga sagolikt komplicerat. Minst sagt.

Men efter en morgon av frågetecken, såväl i det vatten som vi med båten plöjde genom, som i undertecknads blonda huvud-skåp, följde några timmar av lugn. För lugnet finns ju också alltid där, någonstans i bakgrunden. Bara man en stund förmår stilla sig. Och hitta det.

Första juni, fatta!

/ Linda