Om man tittar på sjöboden ser man att kvällsskuggorna har blivit långa. Hösten är här för att stanna, åtminstone i någon månad. Tittar man längre till höger och högre upp i bilden, ser man den vita båt som roddes fram på det spegelblanka. Med långa årtag i nästan motståndslöst vatten. Där skulle jag ha kunnat tänka mig att sitta, men …

Fortsätt läsa