Det kokar i Finland idag

Under dagens lopp framkommer alltmer att det inte bara är julgrytorna som kokar i bygderna, här kokas även annat. En del förmodligen omedvetet, men alltför mycket medvetet. Det mest iögonenfallande är kanske att man i vissa grytor inte ens bemödat sig om att lägga i alla de ingredienser som krävs för att slutresultatet ska bli gott. Istället har man valt bort sådant som många av oss vet inte bara behövs – utan är absolut nödvändigt för slutresultatet.

Huvudkockarna själva menar att tidtabellen varit alltför pressad för att man skulle ha hunnit köpa in de avgörande ingredienserna – och då kan man ju fråga sig om det kanske inte hade varit bättre att spara kockandet tills man har den tiden? Hur har man ens kommit på tanken att försöka bjuda på något halvfärdigt?

I Helsingin Sanomat lyfts orsakerna till den bristfälliga grytan fram, Vasabladet och Hufvudstadsbladet gör detsamma. Tillsammans förundras man över bristen på insikt och förundras över att man kan komma så långt i sin karriär som kock utan att varken kunna eller ens vilja läsa recept. Man förundras också över att man inte tagit till sig den hjälp som erbjudits från mer erfarna kockar vars uppgift det faktiskt är att övervaka alla anrättningar av den här typen.

Det är spännande tider, i restaurangbranschen. Hur mycket mat kommer vi att tvingas slänga? Och vad händer det med kockarna? Är det tillräckligt för dem att gå om kursen i Vikten av att följa recept – eller kommer de att behöva söka sig nya karriärer?

Fortsättning följer.

 

Mitt brev till Presidenten

Värderade Herr President,

Under temat ”Finlands starka sidor” stod Ni tillsammans med Er hustru värd för den självständighetsmottagning som arrangerades den 6 december 2016. I samband med mottagningen kunde följande text läsas på Er officiella hemsida http://www.tpk.fi/

”I internationella jämförelser hör Finland med många mått mätt till världstoppen. Undersökningar har visat att Finland hör till de bästa i världen i fråga om bland annat ärlighet, innovativitet, stabilitet, läskunnighet, skolframgångar och flickors möjligheter. I år lyfts dessa styrkor fram vid självständighetsdagens mottagning.”

Som medborgare i landet Finland kunde jag ända tills igår instämma i allt det skrivna. Fortsättningsvis kan jag hålla med om att vi finländare på många sätt tillsammans visat att vi inom flertalet områden hör till de främsta i världen. Men i och med de beslut som nu fattats kring jourreformen, beslut vilka direkt påverkar finlandssvenskarnas rätt till vård på eget språk, ser jag inte längre orsak till att lyfta fram ärlighet på detta sätt.

Den utdragna process kring jourreformen som igår fick ett alltför abrupt slut, befinner sig enligt min mening mycket långt borta från ett ärligt och korrekt förfarande. Ett förfarande som tydligt skulle ha visat att man värnar om alla finländares rättigheter, oavsett språk.

Det är min förhoppning att vi med Ert konkreta stöd i denna fråga, fortsättningsvis kunde visa Finland och världen att det finländska folket är ett enat och ärligt sådant. Ett folk som följer grundlagen och i enlighet med den värnar om sitt och de sina.

Med uppriktig önskan om att lagförslaget av Er inte undertecknas.

Linda Ahlbäck