Jag är inte en lång person, utan det är med ytterst liten marginal som min kroppshyddas sammanlagda längd sträcker sig över 160 cm. Inte heller mina tår är längdmässigt överdrivet imponerande, nor my fingers. Ändå skadar jag hela eller delar av paketet Linda onödigt ofta. Varför? Vid tillfällen har jag funderat på om det eventuellt förhåller sig …

Fortsätt läsa