Kära Tåmten

Om jag igår hade vetat om det som jag vet idag, skulle jag verkligen ha tagit tillfället i akt och skrivit till dig. Men då jag stod där framför din julröda postlåda tänkte jag ännu att jag är en ganska snäll och bra typ. I mitt övermod tänkte jag till och med att såna mänskor som jag, vi får ju grejer ändå. Varför då be om något, liksom?

Men nu är jag här. Och nu ber jag (läs: tigger) samtidigt som jag har ett löfte till dig:

Snälla, snälla Tåmten, låt det vara så att hastighetskameran söder om Björneborg men norr om Raumo var väldigt känsligt ställd. Och snälla Tåmten, låt det vara så att mitt foto inte blir sådär jättesvinigt dyrt. För vet du Tåmten, det fanns ingen annan bil i sikte och jag körde mitt i skogen. Du som också är norrifrån vet väl att Finland till största delen består av obebodda trädbetäckta marker och sjöar?

Om du hjälper mig lite här, så lovar jag att hädanefter hålla ögonen på hastighetsmätaren var än jag och min Volvo befinner oss.

Cross my heart and hope to die.

Din Linda

Mitt brev till Presidenten

Värderade Herr President,

Under temat ”Finlands starka sidor” stod Ni tillsammans med Er hustru värd för den självständighetsmottagning som arrangerades den 6 december 2016. I samband med mottagningen kunde följande text läsas på Er officiella hemsida http://www.tpk.fi/

”I internationella jämförelser hör Finland med många mått mätt till världstoppen. Undersökningar har visat att Finland hör till de bästa i världen i fråga om bland annat ärlighet, innovativitet, stabilitet, läskunnighet, skolframgångar och flickors möjligheter. I år lyfts dessa styrkor fram vid självständighetsdagens mottagning.”

Som medborgare i landet Finland kunde jag ända tills igår instämma i allt det skrivna. Fortsättningsvis kan jag hålla med om att vi finländare på många sätt tillsammans visat att vi inom flertalet områden hör till de främsta i världen. Men i och med de beslut som nu fattats kring jourreformen, beslut vilka direkt påverkar finlandssvenskarnas rätt till vård på eget språk, ser jag inte längre orsak till att lyfta fram ärlighet på detta sätt.

Den utdragna process kring jourreformen som igår fick ett alltför abrupt slut, befinner sig enligt min mening mycket långt borta från ett ärligt och korrekt förfarande. Ett förfarande som tydligt skulle ha visat att man värnar om alla finländares rättigheter, oavsett språk.

Det är min förhoppning att vi med Ert konkreta stöd i denna fråga, fortsättningsvis kunde visa Finland och världen att det finländska folket är ett enat och ärligt sådant. Ett folk som följer grundlagen och i enlighet med den värnar om sitt och de sina.

Med uppriktig önskan om att lagförslaget av Er inte undertecknas.

Linda Ahlbäck