Det sägs att det att använda många svärord tyder på ett outvecklat språk. Att svärorden fungerar som utfyllnad för allt det som man vill säga men kanske inte har möjlighet att föra fram på annat sätt. Att kraftuttrycken egentligen inte behövs, utan att det finns alldeles tillräckligt med rumsrena ord och uttryck som kan visa på den känsla eller den grad av något som man vill få fram. …

Fortsätt läsa