Till framtidens beslutsfattare

”En kommunalpolitiker i ett representativt politiskt system är invald för att jobba för kommuninvånarnas bästa och att utgående från tillgängliga fakta fatta beslut med det målet i ständig åtanke. När nya fakta tillkommer i ett ärende bör ändå politiker kunna vara beredda att omvärdera en tidigare åsikt, och även ändra åsikt i en fråga. Detta borde inte vara kontroversiellt på något sätt utan är i allra högsta grad något som man borde kunna förvänta sig av folkvalda representanter.”

Texten ovan är direkt klippt från sammanfattningen av rapporten ”Följderna av en folkomröstning” (ÅA, 2021), en rapport som flitigt lyfts fram de senaste veckorna. Eftersom undertecknad inte ställer upp i årets kommunalval har jag gjort mitt bästa för att stå bredvid de diskussioner kring konsumentupplysning och olika frågeställningar som aktualiserats. Men eftersom jag trots allt har två fullmäktigeperioder bakom och är övertygad om riktigheten i det inledande citatet, vill jag från min horisont ta tillfället i akt och ge framtidens beslutsfattare lite färdkost på vägen.

Inledningsvis vill jag säga tack till er alla som oavsett parti väljer att ställa er till förfogande! Det är ett utmanande uppdrag ni är beredda att ta emot. På era valfoton och affischer ser jag därför mer än era leende ansikten. Jag ser viljan att ta ansvar, att göra ert bästa för kommunen och för oss alla som bor i den. Det är stort. Just nu är ni taggade, uppspelta rent av! Ni talar om allt det ni vill åstadkomma. Om saker som är viktiga för er och frågor som ni kommer att lyfta.

För er som efter den 13:e juni kan konstatera att ni fått kommuninvånarnas förtroende, kommer det första året att passera i en adrenalinhög räcka av information och möten. Det är mycket nytt att ta till sig, mycket att lära. Ni kommer att märka att lokalpolitik är givande och roligt, men samtidigt inse att politiken även är utmanande, långsam och svår. Ni står nämligen inte ensamma där. Era vallöften ska med ens fogas samman med de övriga förtroendevaldas. Alla med sina värderingar och sin personliga syn på vad ”det bästa för kommunen är” och alla med sin ideologiska partilinje. När du kommer så här långt behöver du kunna föra en dialog. Du måste kunna prata för din sak, men det som många gånger är ännu viktigare är att kunna lyssna in människorna omkring dig. Och under tiden som alla dessa samtal förs svävar den krassa verkligheten högt över era huvuden: kommunens budgetramar som har all makt att höja eller sänka era löften och planer. Som förtroendevalda kan vi lova i princip vad som helst, men ekonomin har alltför ofta sista ordet.

I den kommunala ekvationen finns det alltså många faktorer och intressenter att ta i beaktande. Det är du, ditt parti, andra förtroendevalda, deras partier, den ekonomiska verkligheten, tjänstemännen, regionen och naturligtvis orsaken till att ni befinner er där ni gör: kommuninvånarna som har gett sin röst till alla er förtroendevalda. Det är här jag kommer tillbaka till inledningscitatet.

Under de kommande fyra åren kommer du vid någon tidpunkt att märka att rösterna och viljorna omkring dig blir väldigt många. Det blir kanske svårt att avgöra vad som är det centrala och vem som ropar högst. Och jag tänker att det är just i det här skedet som det kommer att krävas som mest av dig. Utgående från all information du fått ta del av och alla förväntningar som ställs på dig, behöver du kunna fatta beslut som du kan stå för. Jag tänker att det också är här som det krävs som allra mest av kommuninvånarna och de andra intressenterna som står runt omkring dig. Jag vill nämligen inte tro att de personer vi väljer in blir valda enbart på grunden av endast en sakfråga, utan att vi väljs på bredare grund än så. Att det hos kommuninvånaren ändå ska finnas en tanke om att den person som hen väljer att rösta på, ska genomföra sitt uppdrag omsorgsfullt. Och med det menar jag att personen på ett gott sätt verkligen ska vilja och kunna sätta sig in i olika ärenden.  

Du kommer att märka att vilken kommunal fråga det än gäller, är det sist och slutligen svårt att avge ett bergfast ja eller nej. Så här är det eftersom väldigt få frågor är svartvita då vi befinner oss i ett samhälle som inte är statiskt utan i ständig förändring. Världen krymper, reformer på olika nivåer äger rum, sätten att arbeta förändras. Människor föds och människor dör.

Jag har vid tillfällen informerats om att man som förtroendevald behöver jämföra sin situation med att stå inför prästen. Att man måste kunna svara ja. Eller nej. Min uppfattning skiljer sig något där. Som förtroendevald behöver man först och främst kunna ge ett övervägt och noggrant formulerat svar som visar på att man satt sig in i den aktuella frågan och beaktat olika alternativ. Vi borde egentligen väldigt sällan kunna lova ett absolut ja eller nej till någonting förrän vi grundligt tagit oss an en fråga.

Oavsett vad det än gäller i en kommun eller världen som sådan, tänker jag också att det sällan blir bra om vi försöker binda människor till någonting. Det är min uppfattning att gemensamma värderingar ska bära oss framåt i våra handlingar och inte binda fast oss, istället för att binda behöver vi kunna visa på och lyfta fram det positiva med just vår lösning på en fråga.

Med de orden upprepar jag mitt tack och säger lycka till åt alla er kandidater! Och till er som kommer över den magiska gränsen för antalet röster i er kommun: ta del av all information ni får tillgång till. Lyssna in människor och olika alternativ. Fatta beslut utgående från det. Och gör ert bästa.

Mer kan man inte.

Linda Ahlbäck, snart pensionerad lokalpolitiker, Korsholm