”En kommunalpolitiker i ett representativt politiskt system är invald för att jobba för kommuninvånarnas bästa och att utgående från tillgängliga fakta fatta beslut med det målet i ständig åtanke. När nya fakta tillkommer i ett ärende bör ändå politiker kunna vara beredda att omvärdera en tidigare åsikt, och även ändra åsikt i en fråga. Detta …

Fortsätt läsa

Före jag inleder min betraktelse ska jag med anledning av rubriken lugna er, jag är ännu inte död. Med den ”andra sidan” syftar jag istället på det att jag snart befinner mig på andra sidan lokalpolitiken. Istället för död känner jag mig alltså väldigt, väldigt levande. I de två senaste kommunalvalen har jag ställt upp …

Fortsätt läsa