Gone birding

Birding. A sport and/or hobby in which individuals enjoy the challenge of bird study, listing, or other general activities involving bird life.

Sålunda bedrev vår lilla familj förmiddagen. We went birding. Eller vandrade iväg för att bonga fåglar som man uttrycker det i våra trakter. Med fötterna förnuftigt gummistövelbeklädda och till tänderna beväpnade med kikare och kamera traskade vår lilla expedition iväg på vårens traditionsenliga tranjakt. Metaforiskt talat, vi vill ju inte gör dem illa utan bara titta lite. Vis av fjolårets version av äventyret fick den lilla hunden stanna hemma. Vi insåg nämligen då att tranor medför mer spänning än vad ett vitt och hetsigt fluff klarar av.

Under glatt samspråk närmade vi oss spaningsställe nummer ett. På betryggande avstånd från ifrågavarande ställe sänkte vi rösterna och började istället smyga fram. Vår tre-äpplen-höga expeditionsledare uppmanade oss att INTE kliva på några kvistar. Tass, tass, tassande tog vi oss sedan fram till trädgränsen för att mötas av ett synnerligen fågelfritt vattendrag. Nåväl – riktiga birders ger inte upp i första taget varför vi svängde helt om, höjde rösterna och trampade iväg över stock och sten. Och kvistar, inte att förglömma.

Vägledda av transkrik närmade vi oss efter en halv kilometer spaningsställe nummer två. Same procedure as last transpottingställe: sänkte rösterna, smög runt kvistarna medan kamera och kikare försiktigt gjordes redo. Och tänka sig… långt ute i det grunda vattnet stod två av dessa mäktiga fåglar. Den yngste fågelskådaren och hans mor ville dock se ännu bättre varför de tass, tass, tassade ännu lite längre fram. Med påföljden att transkrällena kastade en snabb blick över sina axlar – eller ja, de har väl kanske inga axlar, men ni förstår vad jag menar – för att sedan majestätiskt lyfta och segla iväg högt över trädtopparna.

Det är väl bara att inse faktum. Vi är, om man säger så, inte födda till fågelskådare. Något som också tranorna berättade för oss när vi saktmodiga traskade tillbaka genom skogen. Det räckte nämligen inte många minuter innan deras retsamma skrik igen ekade ut över nejden. Av naturliga orsaker kan jag tyvärr inte förse er med något naturfoto of the year. Däremot ger jag er en… tadaaa! Transkådare modell mindre:

fågelskådare

/ Linda