Det tål aldrig att sägas för många gånger: alla borde ha en egen pensionär. Gärna två. För egen del kunde vi åtnjuta den stora förmånen att två pensionärer ingick i köpet av vårt hus. Detta är någonting som inte förunnas alla, jag är medveten om det, och jag har nu insett att vi måste ha …

Fortsätt läsa