Japp – ganska högt uppe på framsidan av min kropp har jag en uppsättning kroppsdelar som det motsatta könet saknar. Det kan jag inte förneka. Men om man flyttar blicken och spanar  uppskattningsvis en halv meter längre ner, kan den observante notera att jag där å andra sidan inte utrustats med en annan kännspak typ av kroppsdel. …

Fortsätt läsa

Jag bryter inte ihop om jag måste ta disken varje dag, utan är glad för att jag istället har någon som servar min älskade lilla Citroen närhelst den behöver lite mänsklig omtanke. Inte heller blir jag vansinnig över att det är jag som de flesta gångerna sköter tvättandet med allt vad som där hör till. Istället för …

Fortsätt läsa