Förtroende och Val

För första gången någonsin ställer jag upp som kandidat i ett val, eller ställer mig till förfogande närmare bestämt. Jag vill hellre se det så eftersom vi i vårt land och våra kommuner följer systemet med förtroendeval. Då någon ger mig sin röst ger den personen mig samtidigt sitt förtroende. Ett förtroende som det sedan är upp till mig att förvalta väl under de kommande fyra åren. Eller som det står i kommunallagen: ”kommunens beslutanderätt utövas av fullmäktige som valts av invånarna. Kommunen skall sträva efter att främja sina invånares välfärd och en hållbar utveckling inom sitt område”. Och det är upp till oss som väljare att välja den som vi uppfattar att bäst kan arbeta för vår gemensamma välfärd.

Nu känns det redan länge sedan jag blev tillfrågad om jag ville ställa upp. Något som ledde till att jag under några dagars vånda funderade fram och tillbaka. Instinktivt ville jag säga nej. Naturligtvis inte! End of discussion. Men livet har trots allt lärt mig att om man alltid säger nej riskerar man att gå miste om en hel del. Oftast av det roliga slaget. Så jag gav det några dagar och kom fram till att om vi vill ha våra kommuner kvar och om vi vill att de ska styras som de hittills gjorts, så är vi beroende av att det finns personer som vid något tillfälle i sitt liv tar ett ansvar och ställer sig till förfogande. Så det gjorde jag. Men för att få något slags grepp om vad det var jag gav mig in i blev det en hel del googlande på redan nämnda kommunallag där jag bland annat fick lära mig att ”de förtroendevalda skall arbeta för kommunens och invånarnas bästa samt sköta sitt förtroendeuppdrag med värdighet och så som uppdraget förutsätter”.

Så här är jag nu. Nummer 43. Aningens spänd men också nyfiken på hur det ska gå. I min egen lilla gallup är jag i runda tal nu uppe i sex röster. Jag kan dock inte säga vems rösterna är eftersom jag kan tänka mig att det enligt vallagstiftningen inte är tillåtet att avslöja sådant… Dessutom är vi alla människor med rätt att ändra åsikt så vem vet vilket nummer mina presumtiva väljare sist och slutligen skriver? Mitt kampanjarbete har varit tämligen blygsamt och jag har inte kämpat om spaltmillimetrar med mina kandidatkollegor. Orsaken till det hittar ni om ni går tillbaka till första stycket: jag väntar på förtroendet. Om det på söndagen visar sig att jag ska bege mig in i politiken är jag fullt övertygad om att jag kommer att få uppgifter och ärenden att arbeta för. Det kommer ni och jag som kommuninvånare att se till.

Så kom ihåg att ge ert förtroende till någon! Parti och person är det upp till er att välja.

God Natt,

/ Linda