Den kom och gick… farsdagen

Här över vattnet ror mor.

Mycket kan hon ro iland, men inte allt. Då är det gott med en rar far. Och idag blir det ingen analys på det – endast ett uppriktigt grattis till alla som denna dag är en far, har en far eller känner sig som en far!

För ser ni, man måste inte alltid göra allt så invecklat.

/ Linda

bär